Snurken, wie snurkt en hoe ontstaat het?

Meestal treedt snurken voor het eerst op tussen het dertigste en veertigste levensjaar. In sommige families begint het snurken al rond het twintigste jaar. Dit is waarschijnlijk erfelijk bepaald.

De oorzaak

Tijdens het slapen verslappen alle spieren, inclusief de tong. Bij sommige mensen zakt de tong daardoor terug in de keelholte en blokkeert zo gedeeltelijk uw luchtweg. Het snurkgeluid ontstaat door het trillen van het zachte weefsel in de vernauwde keelholte bij het in- en uit ademen.

Hinderlijk en gevaarlijk

Behalve dat het geluid erg hinderlijk is voor uw omgeving hoeft snurken niet per definitie schadelijk te zijn voor de gezondheid. Echter als er sprake is van het (tijdelijk) afsluiten van de luchtweg tijdens de slaap zijn de gevolgen ernstiger. Er is dan mogelijk sprake van slaap-apneu.

Hoe ontstaat snurken?

Snurken (maar ook apneu) ontstaat meestal door het gedeeltelijk of geheel afsluiten van de luchtweg. De grootste veroorzaker van de afsluiting is de tong. De tong is een grote spier die vastzit aan de onderkaak. Tijdens het slapen ontspannen alle spieren van ons lichaam zich en dus ook de tong. Hierdoor glijdt deze enigszins weg en vernauwt de luchtweg of sluit deze af. Met het gebruik van alcohol of slaapmiddelen, maar ook al met pijnstillers, treedt een extra ontspanning van de spieren op wat nadelig is voor het snurken.

Wist u dat?

Nederland telt meer dan 6 miljoen snurkers.
Een snurker harder dan 80 decibel kan halen? Dat is harder dan een stofzuiger!
Een kwart van de snurkers op aparte slaapkamers slapen.
Belgen, Noren, Zweden, Denen en Finnen nog harder snurken?
De helft van de snurkers onbewust last heeft van de slechte slaap.
We gemiddeld 7 uur en 54 minuten per dag in bed liggen.
Snurkers een verhoogd risico op apneu lopen

Externe factoren

Ook zijn er andere factoren die bijdragen aan de vernauwing zoals grote amandelen en opgezette slijmklieren door roken of allergieën.

Drie fases:

In grote lijnen kent het snurken een drietal fases die kunnen leiden tot geluidshinder en zelfs tot gezondheidsrisico’s.

Fase 1 primair snurken

De eerste fase is die van uitsluitend snurken waarbij “slechts” sprake is van geluidshinder. De snurker houdt de omgeving wakker en ontvangt in ruil daarvoor een por of een duw. De slaap wordt hierdoor voor zowel de snurker als de partner onderbroken. Dit is uiteraard slecht voor de nachtrust.

Het geluid dat u produceert kan oplopen tot wel 90 decibel, gelijk aan een vrachtauto op snelheid. Het primair snurken is vooral een sociaal probleem en de snurker moet zich willen aanpassen. Door gebruik te maken van oordopjes of door apart te gaan slapen loopt de snurker het risico ongemerkt in een volgende fase te belanden.

Fase 2 ademhalen door een rietje

Als de luchtweg verder vernauwd raakt, wordt het ademhalen lastiger. Het lichaam moet harder werken om voldoende zuurstof binnen te krijgen. U kunt dit vergelijken met ademhalen door een rietje. Deze fase heet ook wel UARS dat staat voor Upper Airway Resistance Syndrome oftewel er is veel weerstand tijdens het ademhalen. Uw hart en longen moeten hard werken om voldoende zuurstof te verkrijgen. Dit gaat ten koste van uw slaap.

Meestal slaapt u in deze fase de hele nacht gewoon door maar wordt u toch moe en lusteloos wakker. De symptomen lijken erg op de symptomen van apneu.

Fase 3 Apneu

De derde fase is Apneu waarbij de luchtweg wordt afgesloten.  Apneu is veel ernstiger dan snurken. Het kan een enorme belasting vormen voor het hart en andere organen, een snelle behandeling is noodzakelijk.