Alles over apneu

Apneu is een aandoening die voor de patiënt grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt daar waar snurken slechts “lastig” is.

Apneu is ernstiger dan snurken. Het kan een enorme belasting vormen voor het hart en andere organen, een snelle behandeling is noodzakelijk.

Wat is Apneu?

Apneu betekent “geen lucht” en dat is precies wat er gebeurt. De tong sluit de luchtweg geheel af en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Door dit zuurstofgebrek gaat het lichaam ontwaken tot vlak onder het niveau van bewustzijn.

In deze bijna-wakker fase spannen de spieren aan waardoor de tong weer naar voren komt en de afsluiting wordt opgeheven. De apneu is nu voorbij. Vaak gebeurt dit vele malen per nacht.

Net als bij snurken zijn er vele factoren van invloed op apneu: medicijngebruik, roken, alcohol en de bouw van het lichaam.

Wist u dat?

 • 30% van de apneu patiënten arbeidsongeschikt is.
 • Een ademstilstand soms wel langer dan 1 minuut kan duren?
 • Patiënten met apneu vaak denken dat ze goed slapen?
 • 600.000 mensen in Nederland aan apneu lijden?
 • Slechts 30.000 mensen gediagnosticeerd zijn?
 • Er dus meer dan een half miljoen mensen Apneu hebben zonder dit te weten?

Gevolgen

De gevolgen van apneu zijn veel ernstiger dan de gevolgen van snurken. Wetenschappelijk is aangetoond dat er een duidelijk verhoogd risico is op hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast zal de patiënt zich vaak lusteloos en moe voelen en problemen hebben zich te concentreren. Deze symptomen sluipen vaak gedurende een langere periode in uw leven.

OSAS: Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Bij apneu wordt de luchtweg geheel afgesloten. Als deze ademstilstand frequent optreedt, spreekt men over OSAS. Er zijn patiënten die dit vele malen per uur hebben. Er zijn uitschieters bekend met ademstops tot wel 2 minuten. Heeft een patiënt minimaal 15 ademstops per uur met een lengte die telkens langer is dan 15 seconden dan spreekt men van OSAS. Dit staat voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom.

Om te constateren of u daadwerkelijk OSAS heeft, dient u een slaaponderzoek te ondergaan. Dit is een meting waarbij wordt vastgesteld of er luchtstroom is, uw borstkas beweegt, het zuurstofniveau in uw bloed voldoende is en of u veel beweegt tijdens de slaap. Dit onderzoek vindt vaak plaats in het ziekenhuis maar kan tegenwoordig ook gewoon bij u thuis worden afgenomen. Als er vermoeden bestaat van OSAS neem contact op met uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO- of longarts, die het slaaponderzoek bij u gaat afnemen.  Een tweede vorm is de centrale apneu. Deze vorm van apneu komt slechts zeer zelden voor.

Zwaardere OSAS wordt vaak primair met de (door een KNO- of longarts voorgeschreven) Cpap behandeld. Een Cpap is een apparaat wat met een slang verbonden is aan een masker. Dit masker draagt u tijdens de slaap. Er wordt gedurende de nacht een costante druk op de luchtweg geperst.

Een snelle behandeling bij apneu is noodzakelijk

Slaapapneu kan ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bezoek met een arts als een van de volgende symptomen aanwezig is:

 • Luid of frequent snurken
 • Stikken of hijgen tijdens de slaap
 • Onderbreekt de ademhaling
 • Hoofdpijn in de ochtend
 • Overmatige slaperigheid overdag
 • Slaapproblemen
 • Wakker worden met een droge mond of een zere keel
 • Een frequente behoefte om ’s nachts te plassen
 • Geheugenproblemen
 • Humeurigheid, prikkelbaarheid of depressie